Μπορείτε να κρατήσετε την ημερομηνία για εμάς;
Λυπάμαι, αλλά δεν μπορεί να κρατηθεί ημερομηνία ή να κρατήσουμε σημείωση για εσάς.  Για να είμαστε δίκαιοι με όλους δεν μπορούμε να «κρατήσουμε» μια ημερομηνία χωρίς υπογεγραμμένη σύμβαση και προκαταβολή. Δεχόμαστε κρατήσεις βάση σειρά προτεραιότητας.
 

DO YOU COVER WEDDINGS INTERNATIONALLY?

Approximately 70% of my work is destination weddings. Just a few of the places I have visited for a wedding shoot include London and around the UK, Barcelona, Venice, Arba, The lakes, Crete, Santorini, Mykonos, Athens, Paris, Orléans, and Texas, and I am looking forward to working in fantastic locations such as the south of France, Seychelles, Abu Dhabi, Dubai South Africa and Zurich in 2013.

WHAT IS THE BEST WAY OF DISCUSSING OUR WEDDING PLANS WITH YOU?

Most people have their questions answered over a Skype video call or email. Due to a high volume of enquiries and as I travel a lot, I am not always physically available for a face-to-face meeting, but not to worry; we can talk until we can meet.

HOW CAN WE MEET TO DISCUSS MY WEDDING?

If you’re having a UK wedding we can either talk on the phone first or have a Skype video call to introduce ourselves; or it would be great to meet in person for a coffee. Whatever works best for you. If you are overseas, we can email, phone call or Skype.

WHERE ARE YOU BASED?

I am UK based, but I will shoot your wedding where every it will be.

DO YOU OFFER PRE WEDDING/ENGAGEMENT SHOOTS?

I love shooting engagement shoots, they are a great way to get comfortable in front of the camera and a perfect opportunity to get to know each other. Most couples also use their images for invitations, signing albums and more. we can discuss this when we speak.

WILL IT BE YOU PHOTOGRAPHING MY WEDDING?

Of course, our personal relationship is what makes this all happen and you commission me and my vision.

HOW DO I BOOK YOU?

Easy. You confirm in writing and we will do the rest for you.

HOW LONG DOES IT TAKE TO GET MY IMAGES?

We know you’ll be excited to see them so as fast as possible! Normally within 7 days for your online proofing and within 10 days if you are downloading your images.

DO YOU OFFER ALBUMS?

Yes, I love prints and the value of an album. I offer fine art printed albums, contact me to gain access to the album section, it's a must see.

CAN I PURCHASE AN ALBUM AFTER MY WEDDING?

Absolutely.

DO YOU DESIGN THE ALBUMS?

100% yes. You are paying for my vision and through it I will tell your story, so naturally I will show you what I saw in the order that I saw it.

CAN I PRINT FROM THE HIGH-RESOLUTION IMAGES YOU PROVIDE US?

Yes, absolutely. They are yours to keep.

DO WE HAVE TO PAY FOR YOUR EXPENSES FOR OUR DESTINATION WEDDING?

In most cases, yes - unless I am already in the country where the wedding will be at that time. Expenses include flight, transfer and accommodation.